Duyuru : 2011-2012 Öğr. Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Başvuru Duyurusu
Kategori : Rektörlük Duyuruları

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2011-2012 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞVURU DUYURUSU

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına İlişkin Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve

Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge'de yer alan Bölümlerden Mezun Olanlar için, 400 kontenjan belirlenerek Üniversitemizde “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görülmüştür.

 

Çizelge: Mevzuat

 

22/09/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; kontenjanın %20’sinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar olan (Rehber Öğretmen, Okulöncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği  Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliğine kaynak gösterilen alan mezunları için ayrılması, kontenjanın %80 inin ise bu alanlarla birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına karar verilmiştir. Bu programlar (*) işareti ile belirtilmiştir.

Programa başvuracak öğrencilerin Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. (2009-2010 Öğretim yılından önce yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu koşul aranmayacaktır.)

 

         BÖLÜM                                        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ                                DİĞER ÜNİVERSİTE

                                                                                        MEZUNU                                                            MEZUNU

*Matematik                                                                 30                                                                       10

*Türk Dili ve Edebiyatı                                             30                                                                       10

*Müzik                                                                         20                                                                       6

*Resim                                                                          20                                                                       6

Biyoloji                                                                          10                                                                       4

Fizik                                                                                10                                                                       4

İstatistik                                                                         10                                                                       4

Kimya                                                                            10                                                                       4

Arkeoloji                                                                        10                                                                       4

Felsefe                                                                            10                                                                       4

Sosyoloji                                                                        10                                                                       4

Tarih                                                                               10                                                                       4

Doğu/Batı Dilleri ve Edebiyatları                             -                                                                          6

 

       FAKÜLTELER

*İlahiyat                                                                       -                                                                          7

İletişim Bilimleri                                                           10                                                                       3

İktisadi ve İdari Bilimler                                             20                                                                       5

Güzel Sanatlar                                                              18                                                                       5

Mühendislik                                                                  4                                                                         2

       YÜKSEKOKULLAR

Beden Eğitimi ve Spor                                                18                                                                       4

Turizm/Otelcilik/Otel İşletmeciliği                            10                                                                       3

Devlet Konservatuvarı                                               18                                                                       3

Hemşirelik/Sağlık/Yüksekokulu                               -                                                                          12

*Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu                       6                                                                         2

                                      TOPLAM                               284                                                                     116

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri          : 03-07 Ekim 2011

Sonuçların İlanı             : 09 Ekim 2011

Asil Aday Kayıtları       : 10-12 Ekim 2011

Yedek Aday Kayıtları   : 13-14 Ekim 2011

(Asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Yedek aday kayıtları, başarı sırasına göre yapılacaktır.)

Derslerin Başlangıcı      : 17 Ekim 2011

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı örneği, (Fakülte tarafından onaylanacaktır.)

- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Fakülte tarafından onaylanacaktır.)

- Not Durum Belgesi (Transkript)

(Başarı sıralaması 4’lük sistemde yapılacaktır, pedagojik formasyon sertifika programı not dönüşümü için tıklayınız.-4 adet fotoğraf.

 

 

Başvurular 03-07 Ekim 2011 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.