Rektörlük Duyuruları
  >>Yurt Dışı Görev Raporu
  >>Yurt Dışı Görev Raporu

Eskişehir Meslek Yüksekokulu Duyuruları
  >>Eskişehir Meslek Yüksekokulu Zorunlu Staj Formu
  >>Eskişehir Meslek Yüksekokulu Zorunlu Staj Kılavuzu
  >>Eskişehir Meslek Yüksekokulu Zorunlu Staj Yönergesi
  >>Eskişehir Meslek Yüksekokulu Zorunlu Staj Devam Çizelgesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Duyuruları
  >>GRE ve GMAT Puanlannrn ALES Karşılığı Hesap Tablosu
  >>YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI'NDA TEZ YAZACAK ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ DUYURU
  >>YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU FORMU
  >>TEZ YAZIM KILAVUZU
  >>DERS TRANSFER FORMU
  >>MEB e Bağlı Kurumlarda Anket ve Uyg.Yapacak Öğrenci ve Danışmanlarının DİKKATİNE
  >>ADP VE YÖS DİL DÜZEYLERİNE GÖRE TÖMER DENKLİK ÇİZELGESİ
  >>UZMANLIK ALAN DERSİ ÖĞRENCİ İSTEK BELGESİ
  >>BAŞVURU KOŞULLARI
  >>UZMANLIK ALAN DERSİ AÇMA BELGESİ
  >>YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU FORMU
  >>EYTEPE Program Yeterlikleri Taslak
  >>EYTEPE Lisansustu Program Yeterlikleri Anket
  >>PROJELER
  >>BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI
  >>TEZLERİN HAZIRLANMASINDA VE TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK ESASLAR

Eğitim Fakültesi Duyuruları
  >>Dersden Çekilme Dilekçesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Duyuruları
  >>Enstitü Özel Web Sayfası

Fen Fakültesi Duyuruları
  >>Fen Fakültesi Staj Yönergesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Duyuruları
  >>Sanat ve Tasarım Dergisi
  >>Diploma
  >>Juri ve Değerlendirme
  >>Tez Tesliminde Dikkate alınacak hususlar

Güzel Sanatlar Fakültesi Duyuruları
  >>STAJ FORMLARI
  >>ZORUNLU STAJ YONERGESİ
  >>STAJ KILAVUZU

Porsuk Meslek Yüksekokulu Duyuruları
  >>Porsuk Meslek Yüksekokulu Özel Web Sayfası

Sivil Havacılık Yüksekokulu Duyuruları
  >>Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Duyuru Sayfası